الأحد، 14 يناير 2018

Dynamics of capillary exchange

Dynamics of capillary exchange

  • 5 main types  of blood vessels :

  1. Arteries – carry blood AWAY from the heart
  2. Arterioles
  3. Capillaries – site of exchange
  4. Venules
  5. Veins – carry blood TO the heart


  • What is hydrostatic pressure?

The pressure that the fluid exerts on the walls of its container.
Capillary pressure means Hydrostatic pressure
Colloid osmotic pressure means Oncotic pressure


  • What is osmotic pressure?

The pressure required to prevent the flow of water across a semipermeable membrane via osmosis .
About Mohammed Abd Alkariem Ahmed

Pellentesque penatibus, sed rutrum viverra quisque pede, mauris commodo sodales enim porttitor. Magna convallis mi mollis, neque nostra mi vel volutpat lacinia, vitae blandit est, bibendum vel ut. Congue ultricies, libero velit amet magna erat. Orci in, eleifend venenatis lacus.

You Might Also Like

0 التعليقات:

إرسال تعليق